magie van de drum

Een drum is verbonden met de vrouwelijke energie en wordt al eeuwen gebruikt bij rituelen, genezing, individuele transformatie en het versterken van de eenheid en gemeenschapsband.

De oudste rituelen waren diep verbonden met de Aarde. De Aarde zelf werd vereerd als Grote Moeder van Al Wat Is. Ook vrouwen werden verheerlijkt als de belichaming van het goddelijke, omdat hun lichaam net als de Aarde nieuw leven voortbrengt. Hierdoor waren het ook de vrouwen die de eerste specialisten werden in het heilige drummen.

Layne Redmond schrijft in haar boek: ‘En de drummers waren vrouwen’ dat ze ontdekte dat gedurende duizend en duizenden jaren mensen in de mediterrane wereld de Aarde, als Grote Godin vereerden en dat de framedrum daarbij een grote rol speelde. Daarmee regelde zij de ritmische dans van de kosmos, de seizoenen die elkaar opvolgden, de cycli van de maan, de groei en vruchtvorming van de gewassen, het leven van haar mensen.

Aloude bronnen vertellen dat de drum niet alleen als een krachtig symbool van spirituele aanwezigheid was, maar ook dat het een belangrijk gereedschap was voor vele spirituele praktijken. Vrouwelijke sjamanen en priesteressen wisten precies hoe ze de drum konden gebruiken. Ze wisten welke ritmes het leven in zaden stimuleren, welke geboorten vergemakkelijkten, welke heling en zuivering brachten. Geleid door de slag van de drum konden heilige drummers hun bewustzijn veranderen en transreizen. Middels de heilige ritmen riepen ze de goddelijke energie aan en bracht deze vervolgens over op de gemeenschap. 

Als we willen overleven, moeten we de waarden die eens waren verbonden met op het vrouwelijke gebaseerde religieuze systemen weer levend laten worden – waarden van compassie en heling, van verzorging en bescherming, van koesteren, van het hele leven als heilige zien. Culturele transformatie begint bij individuele transformatie.

Ik zeg niet dat we moeten terugkeren naar het verleden, maar wel dat de herontdekte wijsheid van de tradities die op de drum zijn gebaseerd, ons kan helpen ons te bevrijden van negatieve culturele conditioneringen, in grote harmonie met de natuurlijke wereld te leven en een spiritueel leven voor onszelf te creëren.

Layne Redmond
sjamanedrum

Omstreeks vijfduizend jaar geleden veroordeelde een nieuwe krachtige elite de godin tot uiteindelijke vergetelheid. 

Gelukkig is de magie van de drum in vele tradities blijven doorklinken!

Nu nog wordt de kracht van de drum en zijn voordelen ervaren: 

Een drum werkt aardend en geeft vertrouwen.

Het brengt je stevig in het NU. Het helpt relativeren en het groter plaatje zien, maakt problemen minder ‘zwaar’.
Het ritmisch spelen doet ons herinneren aan het eerste ritme dat we hoorden: de hartslag en de ademhaling van onze eigen moeder, toen we nog groeiden in haar schoot. Daarom brengt drummen ons naar een oer-bewustzijn en dichter bij onze ware natuur. 

Drummen helpt bij zelfexpressie. 

De klank en het ritme van je drum helpt je bij het uiten en loslaten van je emoties. Het ritme trilt de emotie los. De klank helpt verklanken wat niet uitgesproken kan worden en maakt je keelchacra vrij. 
Iedereen kan drummen, volg je eigen gevoel, geef creatief klank, voel de vreugde van het (samen) spelen. Begeleid je eigen liederen en dans!

“Er gaat niets boven drummen om iemand in z’n eigen kracht te zetten. Het bouwt eigenwaarde op.”

 

Het bespelen van de drum kan helpen bij het groeien in bewustzijn.
De eentonige repetitieve klanken, brengen je in een meditatieve staat, een diepere rustgevende, ontspannende Thètastaat, gewoon ZIJN. Waardoor het gekakel in je hoofd stopt. Het wekt diepe relaxatie en concentratie. Hierdoor vermindert je stress en kan het drummen je tot dieper bewustzijn en inzichten brengen.
Tijdens het drummen kan je gaan (trance)reizen naar andere werelden.
Drummen synchroniseert beide hersenhelften. Door de ritmische herhaling van rituele klanken worden het lichaam, de hersenen en het zenuwstelsel geënergetiseerd en getransformeerd.

Dat schenkt mensen een diep gevoel van welbehagen en van thuiskomen.

Recent onderzoek toont aan dat drummen, fysieke genezing versnelt, het boost het immuunsysteem en produceert gevoelens van welbehagen, loslaten van emotioneel trauma en herintegratie van het ‘zelf’.